به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، اولین بار نبود که فرعون در مقابل موسای زمان دست به هتاکی، بی‌احترامی، ظلم، ستم و تهدید می‌برد.

هر گاه موسایی برمی‌خواست که دعوتش رنگ الهی و خدایی داشت فرعون‌ها با هتاکی توهین تهدید و ستم سعی می‌کردند موسی را خاموش کنند.

چون مرام شیطان‌ها همواره در برابر دعوت های الهی سرکوب، ارعاب، تهدید و تهمت بوده است.

شیطان از همان بدو خلقت دشمنی خود را با بشریت و انبیای الهی آشکار کرده بود و در تمامی دوران ها این دشمنی آشکار بوده است.

بنابراین‌ چیز عجیبی نبود که امروز نیز فرعون دست به تهدید و ارعاب ببرد و بخواهد در مقاله« ایران و استعمار سرخ و سیاه) یکی از رهبران الهی و به تعبیر بهتر موسای زمان را مورد تهدید و تهمت قرار دهد؛ اما بر همگان آشکار است که زمانی که قیامی رنگ بوی الهی بگیرد و بتواند پایه های حکومت فرعون ها را بلرزاند به یقین خواهد توانست آن را برای همیشه به زباله دان تاریخ نیز بفرستد.

محمدرضا پهلوی تصور می کرد که با توهین و تهدید و قتل بتواند موسای زمان خود را از میدان به در کند، غافل از اینکه فراموش کرده بود که عصای دستان موسی معجزه الهی است و محمد رضا پهلوی هم فراموش کرده بود که رنگ و بوی قیام الهی مردم ایران ریشه در فطرت خدا جوی و عدالت طلب بشر دارد.

بنابراین با توهین و تهدید در مقاله« ایران و استعمار سرخ و سیاه» در روزنامه نه تنها به هدف خود نرسید؛ بلکه موجب شد تا عصای موسی در مقابل چشم همگان از چوبی خشک به اژدهایی سهمگین تبدیل شود و هر چه غیر خدا باشد و از جنس دروغ و فریب باشد را ببلعد بله این مقاله همچون عصای موسی سحر فرعون را برای ساحران و مردم عیان ساخت و اولین جرقه های انقلاب سال ۵۷ نیز زده شد و مردم بیدار و دین گرا بر علیه شیطان و فرعون زمان قیام کردند و به دنبال آن در هر بزرگداشتی که برای چهلم شهدای قبل گرفته می شد خون شهدا بزرگ و بزرگ تر می شد همچون اقیانوسی که سرانجام در بهمن ۵۷ ظلم و ستم فرعون زمان را در خود غرق کرد.

امروز نیز به مانند همان ۱۹ دی سال ۵۶ توهین نشریه شارلی ابدو نه تنها ماهیت و رنگ دینی انقلاب موسی را نخواهد گرفت و خاموش نخواهد کرد؛ بلکه همچون قیام ۱۹ دی با بیداری گری و انقلاب های زنجیره وار و بصیرت افرین در جامعه جهانی بساط شیطان اکبر و فرعون بزرگ را خواهد بلعید بله توهین شارلی ابدو به مر جمعیت دینی همچون دوران محمد رضا پهلوی بی پاسخ نخواهد ماند و انقلاب جهانی امام زمان را به دنبال خواهد داشت.

نکته ای که فرعون ها همواره از آن غافل هستند این است که اشتباهات خود را تکرار می‌کنند چرا که سرکوب فطرت و وجدان بیدار بشریت همواره محکوم به مرگ و نابودی بوده است؛ زیرا زمانی که روزنه ای از امید ایجاد شود نمی توان مانع این روزنه شد تا به خورشیدی فروزان در دل تاریخ تبدیل نشود.

توهین امروز شارلی ابدو به مرجعیت دینی و اسلام مانند ۱۹ دی کاتالیزور یک انقلاب بزرگ تر خواهد بود و آن انقلاب دلنشین عصر ظهور است که مهدی فاطمه در کنار عیسی و موسی تمام فرعون های جهان را در دریای رحمت الهی بر بشریت غرق خواهد کرد و خداوند به وعده صدق خود به مومنان جامه عمل خواهاند پوشاند.

فاطمه قاسمی