به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، آیت الله سیدمحمد سعیدی در جلسه اخلاق مدیران حرم مطهر بانوی کرامت که روز گذشته در سالن محراب حرم مطهر برگزار شد با اشاره به آیه شریفه « بل الانسان علی نفسه بصیره» اظهار کرد: خداوند در وجود انسان بصیرتی قرار داده است که قدرت ارزیابی خود را دارد و آن عبارت از نفس لوامه است.

وی با بیان اینکه نفس انسان چند وجهی است، افزود: وجه اماره نفس، انسان را به امور سوء و خیر تشویق و ترغیب می کند ولی وجه لوامه نفس، انسان را نسبت به امور سوء ملامت و سرزنش می کند بنابراین ما اجازه لعنت به نفس خود را نداریم ولی می توانیم از شر نفس اماره به السوء به خدا پناه ببریم.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه نفس لوامه انسان را به کار وامی‌دارد، نسبت به کم کاری‌ها و نقائص به ما تذکر می‌دهد و ما را به خیر صلاح دعوت می کند، افزود: بسیاری از کارها و قضاوت های ما بر اساس خواسته خودمان است در حالی که باید خدا را در نظر بگیریم و برای خطاهای خود عذر نیاوریم.

وی با بیان اینکه نفس لوامه اعمال انسان را تنظیم می کند، گفت: از طریق نفس لوامه انسان می فهمد که عذرهایی که برای کارهای خود می آورد نابجا است؛ برخی کار خلاف و ظلم می کنند و عذرشان این است که همه این کار را می کنند ولی نفس لوامه انسان می فهمد که این عذر درست نیست و اگر همه خطاکار باشند مجوزی برای خطای ما نیست.

آیت الله سعیدی با بیان اینکه نفس لوامه جلوی آتشفشان نفس اماره بالسوء را می گیرد، ادامه داد: گاهی ما به پزشک مراجعه می کنیم و پزشک می گوید روزه برایت ضرر دارد و یا نمازت را نشسته بخوان ولی خودمان که بررسی می کنیم می بینیم می توانیم روزه بگیریم و یا نماز را ایستاده بخوانیم و در اینجا باید به تشخیص خود عمل کنیم زیرا انسان نسبت به خود بصیرت بیشتری دارد و باید به بصیرت خود عمل کند.

وی افزود: برخی از پزشک ها توصیه می کنند که بچه را سقط کنید در حالی که بسیاری از سقط هایی که انجام می شود صد درصد حرام شرعی است و دیه بر گردن والدین می آورد و روز قیامت بچه سقط شده از انسان شکایت می کند که به چه گناهی من را کشتید در حالی که من می توانستم در دنیا تسبیح خدا بگویم و کارهای خیر انجام دهم و نسل داشته باشم ولی شما من را از همه این ها محروم کردید.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت گفت: ما باید خودمان کارهای خود را ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا تکلیف خود را به درستی انجام داده ایم یا خیر و اگر در جایی وظیفه ای را انجام نداده ایم و برای آن حقوق گرفته ایم آن را به بیت المال برگردانیم.