دستگاه گوارش
کارشناس طب سنتی در حرم بانوی کرامت بررسی کرد
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
کارشناس طب سنتی بابیان اینکه روغن سیاه‌دانه بهترین درمان برای التهاب روده است، گفت: سیاه دانه با از بین بردن رطوبت و سردی موجب بهبود التهابات روده می شود.