ضروریات زندگی

ساده زیستی حضرت رسول(ص) الگوی رونق اقتصادی در جامعه امروز است

استاد حوزه علمیه خواهران ساده زیستی حضرت رسول(ص) را الگوی عمل و زندگی مسئولان برای خروج از بحران در جامعه امروز عنوان کرد، گفت: اگر…
۱۷ دی ۱۳۹۶