فلسفه
مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدی، حقیقتا پاک زیست و با کارنامه ای درخشان خداوند را ملاقات خواهد کرد. او با آبرو از دنیا رفت و با آبرو هم در قیامت محشور خواهد شد و این ها خصوصیات تمام مردان الهی است.