نابودی فتنه
مردمی که امروز در آخرین روزهای دهه بصیرت ثابت کرده‌اند به آن سطح از پیشرفت رسیده‌اند که فتنه‌ها را در نطفه می‌شناسند و خفه می‌کنند! چنین مردمی‌ای کاش اهل کوفه بودند تا علی تنها نماند... . آری اگر نبود فرمایش امام خمینی(ره)، جرئت گفتن چنین حرفی وجود نداشت! آنجا که فرمودند: من باجرئت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از مردم حجاز در عهد رسول‌الله و مردم کوفه در عهد امیرالمؤمنین هستند...