ویژه پسران ۱۱ و ۱۲ساله؛
 ثبت‌نام عضویت در گروه سرود سفیران کریمه آغاز شد
 پسران نوجوان مستعد ساکن شهر قم می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی https://javaneno.amfm.ir/2023/11/15/skam/ در گروه سرود سفیران کریمه ثبت‌نام کنند.

تولیت

ویدیو