یادداشت

گزارش و گفتگو

تولیت

آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی به شرکت‌های پیمانکاری
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر دارد نسبت به واگذاری امور خدماتی آستان مقدس به شرکت‌های پیمانکاری را از طريق مناقصه اقدام نمايد.