تولیت

نذر قلم؛
دلنوشته‌ای به مناسبت شهادت امام حسن عسکری(ع)
دستمان را بگیر، مگر نه اینکه توباقی مانده جود خداوازتبار حسین ودودمان کریمانی واحسان ودستگیری کارتان است. مابه افق تابناک فروع ازلی خیره می شویم…

ویدیو