مزایده و مناقصه

آگهی مزایده عمومی ادوات کشاورزی از ۱۲ الی ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ (موسسه زائر)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه وابسته به آستان مقدس قم در نظر دارد فروش برخی ادوات کشاورزی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده…
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی ملک تجاری مرداد ماه ۱۴۰۱ (موسسه زائر)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه وابسته به آستان مقدس قم در نظر دارد ملک تجاری واقع در بلوار امین به‌صورت مزایده واگذار نماید.
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی فروش گلخانه مرداد ماه ۱۴۰۱

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (عليهاالسلام) در نظر دارد نسبت به فروش یک واحد گلخانه از طريق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نمايد.…
۳۰ تیر ۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره گلخانه مرداد ماه ۱۴۰۱

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (عليهاالسلام) در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره گلخانه از طريق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نمايد.
۳۰ تیر ۱۴۰۱

آگهی مزایده خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱ (موسسه زائر)

مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر كريمه در نظر دارد فروش خودروهای مازاد خود را با شرايط و مشخصات زير به مزايده بگذارد.
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

آگهی استخدام موسسه زائر کریمه سال ۱۴۰۱

مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه در نظر دارد در راستای ارتقای سطح کارشناسی ، تخصص محوری و جانشین پروری اقدام به جذب نیروهای متعهد و…
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

آگهی مناقصه تهیه لباس فرم پرسنل ۱۴۰۰-۱۴۰۱

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر دارد نسبت به لباس فرم پرسنل خود از طريق مناقصه اقدام نمايد.
۱۱ بهمن ۱۴۰۰

آگهی مزایده میش پرواری در مهر ماه ۱۴۰۰ (موسسه زائر)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه در نظر دارد ۱۳۰ راس از میش‌های پرواری خود را در مزرعه عصمتیه واقع در شهرستان جعفریه، از طریق برگزاری…
۲۲ مهر ۱۴۰۰

آگهی مزایده اجاره غرفه‌های پوشاک و فرهنگی مهر ماه ۱۴۰۰ (موسسه زائر کریمه)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، در زمینه‌های مرتبط با توسعه بازرگانی و امور فروشگاهی، اقدام به برگزاری مزایده در قالب اجاره غرفه‌های پوشاک و فرهنگی…
۲۱ مهر ۱۴۰۰

آگهی مزایده ماهی خاویاری مهر ماه ۱۴۰۰ (موسسه زائر کریمه)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، در نظر دارد تعدادی از ماهیان خاویاری خود را، از طریق برگزاری مزایده عمومی، به فروش برساند.
۲۱ مهر ۱۴۰۰