مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه تهیه لباس فرم پرسنل ۱۴۰۱-۱۴۰۲

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر دارد نسبت به لباس فرم پرسنل خود از طريق مناقصه اقدام نمايد.
۲۵ بهمن ۱۴۰۱

مزایده املاک دی ماه ۱۴۰۱

بسمه تعالی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (علیها السلام) آگهی قیمت پایه مزایده ردیف نوع كاربري مساحت تقریبی ( مترمربع ) امکانات نشانی قیمت پایه…
۱۵ آذر ۱۴۰۱

آگهی مزایده فروش پسته آبان ماه ۱۴۰۱ (موسسه زائر کریمه)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر داردمحصول پسته را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.
۲۴ آبان ۱۴۰۱

آگهی مزایده گوساله آبان ماه ۱۴۰۱ (موسسه زائر کریمه)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد ۵۰ راس گوساله را از طریق برگزاری مزایده به…
۸ آبان ۱۴۰۱

آگهی مزایده پسته مهر ماه ۱۴۰۱ (موسسه زائر کریمه)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد محصول پسته خود را ، از طریق برگزاری مزایده…
۲۵ مهر ۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی ادوات کشاورزی از ۱۲ الی ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ (موسسه زائر)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه وابسته به آستان مقدس قم در نظر دارد فروش برخی ادوات کشاورزی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده…
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی ملک تجاری مرداد ماه ۱۴۰۱ (موسسه زائر)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه وابسته به آستان مقدس قم در نظر دارد ملک تجاری واقع در بلوار امین به‌صورت مزایده واگذار نماید.
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی فروش گلخانه مرداد ماه ۱۴۰۱

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (عليهاالسلام) در نظر دارد نسبت به فروش یک واحد گلخانه از طريق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نمايد.…
۳۰ تیر ۱۴۰۱

آگهی مزایده عمومی واگذاری اجاره گلخانه مرداد ماه ۱۴۰۱

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (عليهاالسلام) در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره گلخانه از طريق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نمايد.
۳۰ تیر ۱۴۰۱

آگهی مزایده خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۱ (موسسه زائر)

مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر كريمه در نظر دارد فروش خودروهای مازاد خود را با شرايط و مشخصات زير به مزايده بگذارد.
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱