تاریخ گواه صحت این وقایعی است که در صدر به آن ها اشاره شد. همگان می دانند که این حوادث همزمان با تولد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به وقوع پیوستند. غرض نگارنده نیز خبررسانی نیست. در واقع غرض طرح این پرسش است که هدف از این وقایع همزمان با تولد پیامبر چیست؟

پاسخی که در بدو نظر می آید و هر کسی ممکن است متوجه آن شود این است که وقوع این حوادث هشدار آماده باش و بیدارباشی است برای اهل معرفت که بدانند در این دنیا قرار است اتفاقی خاص بیفتد. بدیهی است هر کسی که ذره ای حکمت و معرفت در دل داشته باشد با شنیدن این اخبار و همزمانی آنها به این رهنمون می شود که رازی پشت سر آنها نهفته است و صرفا یک اتفاق طبیعی در کار نیست. این امر را به درستی می توان یکی از اهداف این وقایع عظیم عالم خلقت دانست ولی کار به همین جا تمام نمی شود.

آن مطلبی که شاید از نظر خیلی ها دور مانده باشد این است که این وقایع و خصوصیت مشترکی که در آنها بوده است خبر از جنس شخصیت کسی می دهد که همزمان با آنها متولد شده است. لرزه ای که بر اندام ایوان پادشاهی انوشیروان می افتد نشان می دهد مولود عام الفیل با ظلم و ستم مبارزه خواهد کرد و او پیامبر خدایی است که سلطنت پوشالی پادشاهان در مقابل ملک الهی اش هیچ است. وقتی آب دریاچه ای که گمراهان آن را معبود خود قرار داده بودند خشک می شود اهل دل می فهمند که برچیننده شرک و خرافه از راه می رسد. آتش هزارساله آتشکده ایران که از رمق می افتد اهل معرفت به ظهور بت شکنی برتر از ابراهیم خلیل بشارت می دهند. آری حوادثی از این دست خبر از ظهور پیامبری می دهند که برچیننده جهل و خرافه و شرک است. اینکه حضرتش را پیامبر رحمت می خوانند امری است بس صحیح که قرآن مجید فرمود و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین لکن غفلت از سایر اوصاف پیامبر اعظم اسلام در این دنیای پر از خرافه و جهل کم لطفی است. خداوند متعال در قرآن می فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون. او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.

محمد اسلامی