به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله علیها، امام خمینی(ره) به عنوان بارزترین عالم و شخصیت دینی معاصر که توانست هم در عرصه فقاهت و هم در عرصه سیاست جایگاه مرجعیت دینی در تشیع را به دنیا معرفی کند خود را همواره فرزند قم می دانستند و علاقه و جایگاه ویژه ای برای شهر مقدس قم و حضرت معصومه سلام الله علیها به عنوان کانون این شهر مقدس قائل بودند.

از طرف دیگر امام خمینی(ره) از جمله مجاهدانی که پرورش یافته شهر مقدس قم و مکتب اهل بیت(ع) که حول محور حضرت معصومه سلام الله علیها در این شهر مقدس شکل گرفته است بودند بنابراین اگر بخواهیم نهضت های اسلامی شکل گرفته در ایران را بررسی کنیم نمی توان از نقش حضرت معصومه سلام الله علیها و آستان مقدسشان چیزی به زبان نیاورد.

حضرت معصومه سلام الله علیها از زمانی که در قم مدفون شدند کانون زیارت و مراجعه علما، فقها و محدثان بوده و حتی در دوره‌های اولیه اسلامی اهل سنت هم برای توسل به این آستان ملک پاسبان مشرف می‌شدند و کانون توجه ایرانیان بود.

بعد از ورود اشعری‌ها به شهر مقدس قم در قرن اول هجری، این شهر برای شیعیان محوریت پیدا کرد و این محوریت با ورود و مدفون شدن حضرت معصومه سلام الله علیها در این شهر مقدس، در تمام شئون اجتماعی، سیاسی و مذهبی مردم ایران اثرگذار بوده است؛ ولی از آنجایی که قبل از صفویه زیاد این تحولات به ثبت نرسیده است، اثرگذاری قم در شئون اجتماعی و سیاسی ایران از روی توجه شاهان و شاهزادگان صفوی به قم کشف می‌شود.

برای بیان اثرگذاری‌های آستان مقدس بانوی کرامت در سیاست می توان به بست نشینی‌های مشروطیون در دوره قاجار در حرم مطهر بانوی کرامت اشاره کرد که این سنت از دیرباز وجود داشته و تا دوره پهلوی اول نیز سنت بست نشینی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ادامه داشته است.

در دهه ۳۰ هجری شمسی نیز فدائیان اسلام به برکت حوزه علمیه و آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در قم فعال بودند و تجمعات و سخنرانی‌های فدائیان اسلام در حرم شکل می‌گرفت که تصاویر و اسناد آن نیز موجود است و همچنین به خاطر وجود آیت الله بروجردی مرجع بزرگ تقلید شیعیان در قم رژیم پهلوی هم همواره به عنوان یک پایگاه اجتماعی و سیاسی به قم نگاه می کرده و برای تحولات این شهر مقدس جایگاه ویژه ای قائل بوده است و بعد از آیت الله بروجردی نیز ماجرای حمله به فیضیه و دستگیری امام خمینی(ره) و تبعید ایشان به خارج از کشور نشان دهنده اثرگذاری قم و حضرت معصومه سلام الله علیها در عرصه سیاسی کشور بوده است.

فضای سیاسی اجتماعی قم در دهه ۳۰ و شهدایی که از آن دوره در حرم مدفون هستند نشان می‌دهد که حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از اثرگذاری ویژه ای در امور سیاست برخوردار بوده و همین تأثیر شهر مقدس قم در سیاست زمینه قیام امام خمینی در دهه چهل و پنجاه را فراهم کرد و می‌توان اینگونه گفت که نهضت اسلامی امام که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد به برکت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها بوده است.

اگرچه که در موزه آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها آثار اندکی از امام خمینی(ره) موجود است ولی تصاویری در این موزه از نهضت امام خمینی به نمایش در آمده است که گویای بسیاری از حقایق پیرامون این نهضت اسلامی و رهبران آن است.

تصاویر تاریخی سخنرانی های امام خمینی(ره) در مسجد اعظم در جوار حرم مطهر بانوی کرامت و مدرسه علمیه فیضیه که چسبیده به حرم مطهر است و تصاویری از حضور و عرض ارادت امام خمینی(ره) در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها از جمله مستنداتی است که در موزه آستان مقدس بانوی کرامت به نمایش در آمده است و نشان دهنده نقش حرم مطهر در شکل گیری انقلاب امام خمینی(ره) است.

یکی از تصاویر به نمایش در آمده در موزه آستان مقدس فاطمی مربوط به حضور امام خمینی(ره) در حرم مطهر بانوی کرامت در دهه چهل شمسی به همراه شاگردان ایشان است که مقام معظم رهبری نیز دقیقا پشت سر ایشان حضور دارند و تنها تصویر تاریخی مربوط به آن دوره است که امامین انقلاب را در یک تصویر مشاهده می‌کنیم و نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری سال‌ها قبل از انقلاب همراه امام بوده‌اند و در مرکز نهضت اسلامی امام خمینی(ره) در قم نقش آفرین بوده اند.

همچنین تصاویر نماز خواندن امام خمینی(ره) در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در کنار تصاویری از تاریخی از امام خمینی که بر روی کاشی نقش بسته است که مربوط به دهه چهل شمسی است و یک دستگاه ماشین تایپ که از آثار همان دوره برای انتشار بیانیه های امام بوده اسن نیز در موزه فاطمی به نمایش درآمده است.

امام خمینی(ره) به محض ورودشان به ایران و دقیقا ۱۸ روز پس از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی در روز ۱۰ اسفند ۵۷ به شهر مقدس قم عزیمت کردند و حدود یک سال در این شهر سکونت داشتند که نشان دهنده اهتمام ایشان به پر رنگ نشان دادن نقش قم و حضرت معصومه سلام الله علیها در شکل گیری انقلاب اسلامی است.

امام خمینی(ره) در چند سخنرانی علت سکونتشان در قم را بازگشت به وطن اعلام کرده بودند و وطن بودن قم برای انقلاب و بنیانگذار آن نشان دهنده اهمیت این شهر مقدس با محوریت حضرت معصومه سلام الله علیها در وقوع نهضت اسلامی امام خمینی(ره) و پیروزی آن است.

در ادامه برخی از تصاویر گنجواره حرم و مجاهدان موزه آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها که آثار مربوط به امام خمینی در آن به نمایش در آمده است را می بینیم.

تهیه شده در گفت و گو با حجت الاسلام مشکاتی