به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، خداوند انسان را مدنی بالطبع خلق کرده است، این جمله فارابی و دیگر متفکران مسلمان گویای این مساله است که حیات انسان در اجتماع معنا می شود و انسان مدنی است و در مدنیت است که حیات او معنا می یابد؛ بر همین اساس اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین الهی این خصلت بشر را مورد تاکید قرار داد و پس از هجرت رسول الله صلوات الله علیه و آله که زمینه هجرت مسلمانان به مدینه فراهم شد و مسلمانان صاحب نخستین شهر شدند رسول خدا برای تدبیر امور مسلمانان مسجد را به عنوان کانون امور مسلمانان بنا نهاد و انتخاب کرد.

مسجد بر خلاف دیر، کلیسا و کنیسه یهودیان و مسیحیان تنها محل گردهمایی آخر هفته های مردم نبود بلکه مسجد خانه اصلی مسلمانان بود خانه ای که مسلمانان مهم ترین امور خود را از نامگذاری فرزند گرفته تا ازدواج، وفات، کار و زندگی خود را بر محوریت آن انجام می دهند .

مسجد سنگر فرهنگی مسلمانان است و رسول خدا نه تنها اقتصاد بلکه فرهنگ مسلمانان را نیز از همین مسجد پیگیری می کرد و در کنار هر مسجد مکتب خانه ای نیز بود که مسلمانان را باسواد می کرد، برخلاف کلیساها که اگر جنگ های صلیبی نبود و با ماهیت مسجد آشنا نمی شدند و از مسلمانان کپی برداری نمی کردند هرگز علم آموزی و باسواد کردن مردم برای آن‌ها اهمیتی نداشت همانگونه که در قرون وسطی که غرب تحت حاکمیت کلیسا بود یک انسان باسواد در غرب نمی شد پیدا کرد که در کلیسا باسواد شده باشد؛ در حالی که هویت مسلمانان با مسجد گره خورده و مسجد مومن و مسلمان را برای ظهور مفید و موثر در اجتماع تربیت می کند و شخص مهم ترین امور خود از تحصیل تا زندگی را در نوبت های پنجگانه نماز در مسجد دنبال می کند.

مسجد سنگر مسلمانان است، سنگری که بر گردن مومن حق دارد و حقی که برگردن مسلمان هست نسبت به مسجد باید به درستی ادا شود وگرنه فرد باید بخاطر انجام ندادن این حق پاسخگو باشد.

مسجد سنگر شکوه اجتماعی مسلمانان

مسجد در فرهنگ اسلامی عبادتگاه نیست کانون شعور اجتماعی است؛ چرا که برخلاف نظام و حکومت‌های لیبرالی غرب که فرد و فردگرایی و منفعت اشخاص را محور قرار می دهد در اسلام به قول حدیث مشهور «دست خداوند با جماعت است» خداوند اجتماع انسان ها و شکوه اجتماعی را دوست دارد.

آیات قرآن همواره بر سبقت گرفتن مسلمانان در خیرات به صورت گروهی تاکید دارد و مهم ترین سنگر برای شکوه اجتماعی مسلمانان مسجد است.

مسجد تنها محل شکوه اجتماعی مسلمانان نیست بلکه مسجد نخستین رسانه اجتماعی مسلمانان نیز هست رسانه ای که از طریق آن اسلام به جهانیان معرفی می شود و امام معصوم ضمن اداره جامعه از این مکان مقدس ‌‌رسانه‌ای برای شفاف سازی و آگاه سازی مردم نیز استفاده می کند.

مسجد سنگر انقلاب اسلامی

بررسی تاریخ انقلاب اسلامی نشان می دهد که در دوران طاغوت این سنگر مسجد بود که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و روحانیت از منبر مسجد به عنوان رسانه استفاده کرده و در گردهمایی های مومنان رهنمودهای امام خمینی(ره) را به عنوان رهبر انقلاب برای مردم تبیین می گردند و اگر این سنگر نبود هرگز انقلاب پیروز نمی‌شد چون این سنگر ضمن تربیت نیروهای مذهبی و انقلابی وضعیت موجود و واقعیت حوادث را برای آنها تبیین می کرد.

تربیت انقلابیون بصیر، متمدن و متعهد از برکات مسجد بود

تربیت انقلابیون بصیر، متمدن و متعهد از برکات مسجد بود؛ چرا که تمام فرماندهان و سرداران بزرگ جنگ و نوجوانان مجاهد و مدافع از دامن مسجد وارد بدنه انقلاب شده بودند و حاج قاسم های سلیمانی، شهید باکری ها، همت ها و متوسلیان ها در دامان مسجد پرورش یافته بودند.

مسجد کانون تربیت شهید حججی/ مسجد کانون جهاد تبیین

مسجد امروز نیز مانند گذشته کانون گردهمایی مومنان و تربیت جوانان و نوجوانان متعهد بصیر، متمدن و انقلابی است دانشمندان شهید هسته ای، مدافعان حرم و محسن حججی ها نیز در دامان همین مسجد تربیت شده‌اند و امروز نیز در پنجمین دهه انقلاب و در دومین گام از انقلاب اسلامی مسجد کانون جهاد تبیین است؛ همانگونه که سرود جهانی «سلام فرمانده» از سنگر مسجد به جهان مخابره شد.

انقلاب اسلامی نیز بر محور جهاد تبیین از سنگر مسجد به جهان مخابره خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک از مسجد بر محور همین بصیرت ، روشنگری و تمدن سازی بر محور جهاد تبیین یاران انقلاب جهانی امام زمان عج الله تربیت خواهند شد و مژده حکومت عدل جهانی با حضور ۳۱۳ فرمانده آخر الزمانی امام زمان(عج) از سنگر مسجد به جهانیان بشارت داده خواهد شد و آخرین موعود الهی در کنار مسجد الحرام بشارت آغاز حکومت عدل جهانی را به تمام انسان‌ها آزاده جهان مخابره خواهند کرد.

برهمین اساس جوانان انقلابی به عنوان افسران جنگ نرم از کانون مسجد و از سنگر مسجد جهاد تبیین را بنابر اذن امام خامنه ای آغاز خواهند کرد و همانگونه که همیشه در گوش جهانیان زمزمه می‌کنند که «وای اگر خامنه ای اذن جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد» به اذن امام خامنه ای با جهاد تبیین آنچنان سیلی محکمی بر گوش رسانه‌ها و امپراتوری رسانه ای دشمن خواهند نواخت که برای همیشه از ترس زبان به دهن گرفته و ساکت شوند.

این چنین جوانان انقلابی با جهاد تبیین به جهاد رسانه ای دشمن خواهند رفت و در میدان جهاد رسانه ای همچون همت ها و جهان آراها شهر را از غوغای رسانه ای شیطان به اذن الهی آزاد خواهند کرد و جوانان انقلابی جهان را از میدان قتل عام های دشمن که در طول شبانه‌روز با جنگ نرم فرهنگی هزاران جوان را منحرف می‌کنند و به عبارتی به قتل می رسانند شهر را ازغوغای رسانه ای دشمن پاک خواهند کرد و به دلیل همین رسالت مهم و جهانی جوانان انقلابی است که هشتمین روز از دهه کرامت با عنوان «مسجد و تشکل های دینی کانون جهاد تبیین » نامگذاری شده تا افسران جنگ نرم در میدان جهاد محکم و قوی آماده به خدمت باشند.