به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، آیت الله سیدمحمد سعیدی در نشست ستاد اعتکاف که پیش از ظهر امروز در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به وجوب فوری جهاد تبیین، ریشه تأکید مقام معظم رهبری را وجود کج فهمی ها از دین دانست و اظهار کرد: جهاد تبیین هدفی است که پیامبران الهی هم به دنبال آن بودند و یکی از اسامی قرآن بیان و تبیان است و در آیه ۸۹ سوره مبارکه نحل دامنه تبیین قرآن در همه امور بیان شده است.

وی با بیان اینکه تبیین در عرصه عبادات نقش بیشتری دارد، افزود: عبادات راه و رمز اتصال و تقرب بنده به خدا است و اگر عبادات خوب تبیین نشود آسیب هایی به دنبال خواهد داشت.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه اعتکاف دو نوع مثبت و منفی دارد گفت: همانطور که اعتکاف مثبت که در قران تأکید شده و آثار مثبت معنوی بر انسان دارد اعتکاف منفی هم آثار معنوی منفی بر انسان دارد و نمونه آن را خداوند نسبت به قوم بنی اسرائیل بیان کرده است که وقتی با آن همه معجزه از دست فرعون نجات یافتند به قومی رسیدند که در مقابل بت های خود معتکف شده بودند و با دیدن آنها از حضرت موسی علیه السلام خواستند که خدایی برای آنها بیاورد که مانند بتها قابل لمس و دیدن باشد.

وی با بیان اینکه اعمال عبادی مانند اعتکاف به صورت نرم در دل های انسان ها نفود می کند، افزود: در اعتکاف به خاطر روزه داری و مکان شریفی که در آن حاضر هستند نفوذ پذیری انسان ها نسبت به حقایق بیشتر می شود و باید از این فرصت برای جهاد تبیین استفاده کرد.