به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، محمد عباسی یزدی در گفت و گویی خبری از اهدای بخشی از کتاب های مازاد این کتابخانه به کتابخانه مرکز فرهنگیان قم خبر داد.

وی گفت: در پی درخواست کتابخانه مرکز فرهنگیان قم از کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مبنی بر نیاز این کتابخانه به کتب علمی-پژوهشی و آموزشی پس از بررسی های صورت گرفته تعدادی از کتب مازاد کتابخانه فاطمی به کتابخانه مرکز فرهنگیان قم اهدا شد.

رئیس کتابخانه فاطمی افزود: اهدای کتاب ها به کتابخانه مرکز فرهنگیان قم طی دو مرحله صورت گرفت که در مرحله اول ۱۸۰ عنوان کتاب در ۲۵۶ مجلد و در مرحله دوم ۳۴۸ عنوان کتاب در۳۷۷ مجلد اهدا شد و در مجموع ۵۲۸ عنوان کتاب در ۶۳۳ مجلد به این کتابخانه اهدا شده است.

وی ادامه داد: از مهمترین کتب اهدایی به کتابخانه مرکز فرهنگیان قم می توان به الاعلام زرکلی یک دوره ۸ جلدی، جنگ نرم (۵) ( براندازی در کشورهای مدل)، تمهیدالاصول، فاطمیان در مصر، تاریخ سامرا، فلسفه در ایران، عدم سازگاری اسلام و ایده جامعه مدنی، میراث ادیبان شیعه (چهار دفتر)، لوامع صاحبقرانی، شناخت شناسی در قرآن، مهندسی آیات الهی ( ریاضیات عالی قرآنی)، ارزشیابی آموزشی مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی، ادیان و مکتبهای فلسفی هند در ۲ جلد، برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، نفخات الانس، نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی و نگاهی دوباره به روش ها وفنون تدریس اشاره کرد.