پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله علیها، تأثیر شعارها بر روند هر جنبش و حرکتی غیر قابل انکار است زیرا این شعار است که پرچم وحدت بخش هر امتی است که به دنبال هدفی هستند و صیانت از شعارها علاوه بر یادآوری اصل و ریشه هر حرکت به آن قوام می‌بخشد و آن را از انحراف و کج‌روی حفظ می‌کند و تا رسیدن به نتیجه پایدار نگه می‌دارد.

اسلام نیز که حرکت و جنبشی فرهنگی و اجتماعی برای اصلاح جامعه انسانی است از این ابزار وحدت بخش به درستی بهره گرفته و تعظیم حج را به عنوان بزرگترین شعار اسلام واجب دانسته و به صراحت در قرآن کریم قربانی کردن در عید قربان را از شعائر واجب التعظیم برشمرده است که انجام آن نشان دهنده تقوای قلب است.  

در عظمت روز عید قربان همین بس که امام صادق علیه السلام در پاسخ به معاویه بن عمار که از ایشان معنی عبارت «یوم الحج الاکبر» که در آیه سوم سوره توبه آمده است را پرسید فرمودند «آن، روز عيـد قربــان اســت» زیرا این روز، روز قربانی کردن نفس و خواسته های نفسانی و بریدن از هر وابستگی غیر از خدا در دنیا است از این‌رو مانند جهاد اکبر که جهاد با نفس است، روز قربانی کردن نفس هم روز حج اکبر نامیده شده است.

گویا هدف اصلی از حج همان بریدن از دنیا و خواسته های دنیایی و ملحق شدن به خداست و آنچه خدایی‌ست و این روح حج است که در اعمال روز آخر آن متجلی شده و آن روز عید نام گرفته؛ همان عیدی که امیرالمؤمنین(ع) فرمودند «هر روزی که خداوند در آن روز نا فرمانی نشود عید است» زیرا فرمانبری از خدا جز با قربانی کردن نفس و خواسته‌های نفسانی ممکن نیست و روزی که نفس خود را قربانی کردیم آن روز عید است.

بنابراین عید قربان روز گرایش و اطاعت از خدا و نفی شیطان و مادی گرایی، روز جشن خداباوران و عزای مادی گرایان و روز فدا کردن دنیا در برابر خدا و طرد شیطان است و این معنا در تک تک اعمال این روز به وضوح قابل مشاهده است.

عید قربان برای حاجیان با رمی جمراتی آغاز می‌شود که به گفته امام صادق علیه السلام «با هر سنگریزه ای که به نماد شیطان می زند گناه کبیره هلاک کننده ای از انسان می ریزد» و به فرموده پیامبر(ص) «وجودش از لوث معاصی پاک و پیراسته می‌شود».

سپس حاجی در این روز عید، از مال دنیا دل می‌کند و گوسفندی که نماد مال و برکت در دنیا است را قربانی کرده و آن را در راه خدا به نیازمندان و مساکین هدیه می‌دهد و این چیزی جز فدا کردن دنیا در راه آخرت نیست و از همین رو پیامبر(ص) فرمودند با اولین قطره خونی که از قربانی بر زمین می چکد، صاحب قربانی آمرزیده می‌شود و در روایتی دیگر فرمودند در روز عيد قربان هيچ عملى بهتر از آن نيست كه خون قربانى ريخته شود و گوشت آن در راه احسان به والدين يا خويشاوندى كه قطع رحم کرده مصرف شود و همسايگان خود از يتيمان گرفته تا مسكينان و بردگان را به استفادۀ از آن فراخواند، و اسيران را تفقّد كند.

بعد از دل کندن از مال، نوبت دل کندن از جمال و زیبایی ظاهری فرا می‌رسد و حاجی با تراشیدن موی سر که نماد زیبایی ظاهری است اینگونه خود را در برابر مخلوق سربازی می بیند که مطیع امر او است و هیچ مانعی را بر سر راه این سربازی باقی نگذاشته است و با تمام وجود برای رسیدن به خدا دنیا را فدای آخرت کرده است؛ لذا امام صادق علیه السلام فرمودند چون مؤمن سر خود را در منى بتراشد و سپس آن را دفن كند، در روز قيامت بحالتى بصحراى محشر آيد كه هر تار موئى زبان گويائى داشته باشد و بنام صاحبش تلبيه (لبیک) گويد.

عید قربان یادمان شادمانی از بندگی و اطاعت خدا، شادمانی از تسلیم و اسلام و شادمانی از رضایت معبود است و این مسیری است که از آدم و نوح و ابراهیم برجای مانده و به دست پیامبر خاتم(ص) احیا گشته است و دیگر بنا نیست به دست هیچ عامل داخلی یا خارجی از یاد برود و کمرنگ شود.  

آری حج بزرگترین شعار اسلام و عید قربان مؤثرترین بخش این شعار است که سرتاسر آن عبودیت و تسلیم در برابر خدا و دوری و برائت از شیطان است؛ این شعار که از ابتدا متصل به ابراهیم خلیل است و باید تا تحقق جامعه الهی و مدینه فاضله اسلامی به دست مهدی فاطمه عجل الله فرجه ادامه داشته، تا زندگی بشریت به راه درست خود که همان عبودیت خدا است بازگردد.

حسین حسنی