به گزارش پايگاه خبري آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله عليها،‌ آيت الله سيد محمد سعيدي در جمع معاونان و مديران آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) گفت:‌ يكي از وي‍ژگي هايي که يك مدير باید در حيطه كارش داشته باشد اين است كه وقتي تصميمي بر اساس موازين، ضوابط و قوانين گرفته شد دراجراي آن ترديد و شك نداشته باشد و با اقتدار كامل آن را اجرا نمايد.

توليت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها افزود:‌ استبداد در رأي و عدم مشورت نمودن، فكر كردن دسته جمعي ، تصميم سازي و تصميم گيري در شرع اسلام مذموم است و بايد بر اساس آموزه هاي دين در مراحل قبل از اجرايي شدن يك تصميم عقل و خرد جمعي به كار گرفته شود.

امام جمعه قم با اشاره به ضعف هاي مديريتي در مرحله اجراي تصميمات اظهار داشت:‌ ترديد و شك در مرحله اجراي يك تصميم از ضعف هاي بسيارمهم يك مدير است و مديري كه از وقايع پيش روي خود وحشت كند و نتواند موضع گيري مناسب انجام دهد،‌هم مجموعه تحت مديريت خود را از بين خواهد برد و هم بي اعتمادي را نسبت به كل مجموعه نهادينه خواهدكرد.

آيت الله سيد محمد سعيدي اضافه كرد: در مرحله تصميم سازي و فكر سازي بايد انديشه ورزي در يك مجموعه نهادينه شود تا بتوان با تكيه بر يك تصميم جمعي كار موفقي انجام داده شود.

وي بيان داشت: استبداد در مرحله مشورت مذموم است اما درمرحله اجرا،‌ استبداد مفهومي ندارد چرا كه بايد يك نفر در قالب يك فرمانده دستورات لازم را صادر نمايد.

توليت آستان مقدس در پايان گفت:‌ در امور اجتماعي شياطين و شبهه افكنان در مراحل اجراي يك تصميم وارد عمل مي شوند و حسودان و بدخواهان نيز در اين مرحله دخالت مي كنند لذا وقتي قرار شد يك مدير كاري را انجام دهد بايد خط را بشكند و با اقتدار تصميمات را اجرايي نمايد.