موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد تعدادی از ماهیان خاویاری (اعم از فیل ماهی و سیبری ) خود را ، از طریق برگزاری مزایده عمومی ، به فروش برساند؛ لذا با عنایت به برنامه‌ریزی انجام شده، اشخاص، شرکت‌ها و موسسات بازرگانی، کشاورزی و صنعتی می‌توانند ضمن بازدید از محل استخر ، ارزیابی کیفیت محصولات و در نظر گرفتن شرایط ذیل، قیمت پیشنهادی خود را به موسسه ارسال نمایند.


الف) شرایط عمومی و اختصاصی مزایده

 1. دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۰ آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت.
 2. قیمت پیشنهادی و اسناد مربوط به مزایده، بایستی در پاکت دربسته و از طریق پست یا مراجعه حضوری به دبیرخانه مؤسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه «به نشانی: قم، خیابان انقلاب، خیابان شهیدان شاهرودی، پژوهشکده علامه طباطبایی (مجتمع اداری آستان مقدس)، طبقه ۳» ارسال گردد.
 3. به پيشنهادات سرباز، مخدوش، فاقد مهر، امضا، مبهم و خارج زمان تعیین شده، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 4. مؤسسه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 5. متقاضی بایستی همراه با پیشنهاد قیمت، اسناد ضمانت شرکت در مزایده را به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در قالب چک معتبر (به تاریخ روز و در وجه «موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه») و یا از طریق واریزی نقدی به شماره حساب ۶۴۰۲۷۶۲۷۶ نزد بانک کشاورزی تحویل دبیرخانه موسسه نماید.
  ملاحظات : درصورت واریز مبلغ ضمانت و برنده نشدن متقاضی ، وجه ضمانت حداکثر تا ۱۵ روز کاری پس از برگزاری مزایده به حساب متقاضی عودت خواهد شد.
 6. تعداد و نوع ماهی جهت مزایده به شرح ذیل می باشد :
  ۶.۱. تعداد فیل ماهی ۳۱۵ قطعه
  ۶.۲. تعداد ماهی سیبری ۱۳۰ قطعه
  ۶.۳. میانگین وزنی هر دو نوع ماهی ۷ کیلوگرم می باشد.
 7. در صورت انعقاد قرارداد خرید ، شیلات خریداری شده در محل تعیین شده توسط موسسه تحویل و قبل از بارگیری تسویه حساب به صورت نقدی خواهد شد.

  ب) هماهنگ کننده
  آقای اسلامی پناه ۲۶۶۵-۳۵۳-۰۹۱۲