مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه تهیه لباس فرم پرسنل ۱۴۰۰-۱۴۰۱

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر دارد نسبت به لباس فرم پرسنل خود از طريق مناقصه اقدام نمايد.
۱۱ بهمن ۱۴۰۰

آگهی مزایده میش پرواری در مهر ماه ۱۴۰۰ (موسسه زائر)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه در نظر دارد ۱۳۰ راس از میش‌های پرواری خود را در مزرعه عصمتیه واقع در شهرستان جعفریه، از طریق برگزاری…
۲۲ مهر ۱۴۰۰

آگهی مزایده اجاره غرفه‌های پوشاک و فرهنگی مهر ماه ۱۴۰۰ (موسسه زائر کریمه)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، در زمینه‌های مرتبط با توسعه بازرگانی و امور فروشگاهی، اقدام به برگزاری مزایده در قالب اجاره غرفه‌های پوشاک و فرهنگی…
۲۱ مهر ۱۴۰۰

آگهی مزایده ماهی خاویاری مهر ماه ۱۴۰۰ (موسسه زائر کریمه)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، در نظر دارد تعدادی از ماهیان خاویاری خود را، از طریق برگزاری مزایده عمومی، به فروش برساند.
۲۱ مهر ۱۴۰۰

آگهی مزایده پسته مهر ماه ۱۴۰۰ (موسسه زائر کریمه)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد محصول پسته خود را ، از طریق برگزاری مزایده…
۱۰ مهر ۱۴۰۰

آگهی مزایده ذرت علوفه‌ای مهر ماه ۱۴۰۰ (موسسه زائر کریمه)

موسسه فرهنگی اقتصادی زائر کریمه، متعلق به آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام، در نظر دارد محصول ذرت علوفه ای خود را از طریق برگزاری…
۱۰ مهر ۱۴۰۰

آگهی فروش املاک و موقوفات مهر ماه ۱۴۰۰

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر دارد تعدادی از املاک را به شرح زیر واگذار نماید.
۳ مهر ۱۴۰۰

آگهی مزایده عمومی اجاره املاک مهر ماه ۱۴۰۰

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر دارد تعدادی از املاک را از طریق برگزاری مزایده به اجاره واگذار نماید.
۳۰ شهریور ۱۴۰۰

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شهریور ماه ۱۴۰۰

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر دارد تعدادی از املاک را از طریق برگزاری مزایده واگذار نماید.
۱۴ شهریور ۱۴۰۰

آگهی مزایده عمومی اجاره املاک شهریور ماه ۱۴۰۰

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نظر دارد تعدادی از املاک را از طریق برگزاری مزایده به اجاره واگذار نماید.
۱۴ شهریور ۱۴۰۰