معارف

دعای غریق انسان مؤمن را از شبهه نجات می دهد

سخنران حرم مطهربا اشاره به بیانی از امام صادق که می فرمایند: از شبهه نجات نمی یابید مگراینکه دعای غریق بخوانید، گفت: دشمنان ودوستان شیطان…
۲ آذر ۱۳۹۴

صبر زرد گیاهی باریشه ای بسیارتلخ،اماثمره ای ارزشمنددارد

سخنران محفل بانوان بیان کرد:صبرزرد گیاهی است که ریشه ی تلخ دارد اماآثاروثمرات آن ارزشمند است وهرکس درامتحان الهی صبور وبردبار باشد به این ارزش…
۲ آذر ۱۳۹۴

محروم کردن فرزندان از ارث به هر دلیلی ، خلاف شرع اسلام است

کارشناس احکام فقهی گفت: محروم کردن فرزند از ارث به هر دلیلی خلاف شرع اسلام است وکسی که در وصیت خود دختر یا پسرش را…
۲ آذر ۱۳۹۴

دشمنان از طریق نفاق وتفرقه افکنی، دنبال نفوذ در کشورهای اسلامی هستند

سخنران محفل بانوان در حرم مطهر، با بیان اینکه تنها راه رسیدن به عزت وسربلندی در دنیا وآخرت، اطاعت از خداوند متعال است، گفت: کسانی…
۲ آذر ۱۳۹۴

بی احترامی به پدر ومادر، باعث بی برکتی وتنزل انسان در دنیا وآخرت می شود

خطیب محفل بانوان در حرم مطهر، با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل موفقیت انسان در زندگی دنیوی و سعادت در مسیر الهی ، رضایت…
۱ آذر ۱۳۹۴

ارث به اولادی که قبل از پدر ومادرش فوت می کند تعلق نمی گیرد

کارشناس احکام دینی گفت: اگر اولاد قبل از پدرومادرش فوت کند، از اموال آنها به او وخانواده اش ارث تعلق نمی گیرد.
۱ آذر ۱۳۹۴

ارزش وپاداش عبادات با توجه به نیت انسان از انجام آن متفاوت است

خطیب قبل از ظهر حرم مطهر با بیان اینکه قوه اختیار واراده انسان بالاترین نعمت خداوند و وجه تمایز او با سایر مخلوقات است، گفت:…
۱ آذر ۱۳۹۴

قلب سلیم وعمل صالح باعث نجات و سعادت انسان خواهد شد

خطیب حرم مطهر گفت: آنچه در قیامت برای انسان کارایی وارزش دارد، پست، مقام ومال نخواهد بود بلکه فقط قلب سلیم وعمل صالح است که…
۳۰ آبان ۱۳۹۴

یکی از صفات مومنان واقعی، ترس از عذاب جهنم است

کارشناس تفسیر قرآن با بیان اینکه ترس از عذاب جهنم انسان را از فحشا ومنکر باز می دارد، گفت: یکی از ویژگی های مومنان واقعی…
۳۰ آبان ۱۳۹۴

دشمن با تفرقه افکنی به دنبال دور کردن مردم از امام زمان(عج) است

خطیب محفل بانوان حرم مطهر با اشاره به اینکه از مهمترین نقشه های دشمن ، ایجاد تفرقه وفتنه انگیزی در میان مردم است، گفت: هدف…
۳۰ آبان ۱۳۹۴