به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه علیهاالسلام، حجت الاسلام محمد عباسی نیا، شب گذشته در شبستان نجمه خاتون(س) حرم مطهر با بیان این که پوشش مادر در با حیا شدن کودک نقشی محوری و مؤثر دارد، گفت: مادرانی که در مقابل فرزندان خود حریم ها را رعایت نکرده و پوشش نامناسبی دارند و از لباس های نازک و بدن نما استفاده می کنند عنصر حیا وعفت را در فرزندان خود از بین می برند.

وی افزود: مادر در هنگام تعویض پوشک و لباس کودک باید از نگاه مستقیم به بدن کودک پرهیز کند به خصوص اگر این کودک پسر باشد؛ چرا که تعجب مادر از دیدن بدن کودک، توجه و کنجکاوی او را جلب کرده و موجب می شود که ناخودآگاه توجه و فکر کودک به سوی اندام سری و خصوصی بدنش جلب شود.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: مادرانی که با بدن فرزند خود به خصوص کودک پسر بازی می کنند عنصر حیا و عفت را در او از بین می برند؛ در حالی که رعایت این حریم ها در مقابل فرزند در افزایش حیای کودک نقش مهمی دارد.

حجت الاسلام عباسی نیا با تاکید بر این که مادران باید لباس های راحت و مناسب برای کودک خریداری کنند، افزود: لباس زیر راحت و مناسب در با حیا شدن کودکان نقش مهمی دارد؛ چرا که اگر لباس مناسب باشد مانع توجه کودک به اندامش شده  و در نتیجه حس کنجکاوی او از بین رفته و کم می شود.

کارشناس علوم تربیتی ادامه داد: لباس تنگ، نگاه به بدن کودک و بازی با بدن کودک ازعواملی هستند که موجب تحریک جنسی کودک می شود؛ بنابراین پرهیز از این عوامل نقش مؤثری در تربیت جنسی و سلامت اخلاقی کودک دارد.

وی با بیان این که والدین در مورد بعضی از اعضای بدن باید به صورت خصوصی برای بچه توضیح دهند، ادامه داد: توضیح دادن به صورت سری و خصوصی موجب می شود که کودک به خود آسیب نزند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تنبیه لازمه تربیت کودک است، یادآور شد: در اینجا منظور از تنبیه، تنبیه فیزیکی نیست زیرا تنبیه فیزیکی آخرین راه است و والدین می توانند برای تربیت کودک از روش هایی مانند اخم کردن، قهر کردن، محرومیت، خاموشی، تهدید و سایر روش ها استفاده کنند.