به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در بین نماز مغرب وعشاء در شبستان امام خمینی حرم مطهر خاطرنشان کرد: نگاه کردن مرد به فیلم یا عکس زن ناشناس بدون قصد ولذت وایجاد مفسده اشکال ندارد.
وی تصریح کرد: کسانی که عکس یا فیلم های مبتذل درزمینه موبایل خود می گذارند با هر بار نگاه کردن ولذت بردن از آنها یک گناه مرتکب می شوند.
کارشناس احکام دینی ادامه داد: گرفتن عکس یا فیلم مرد از زن نامحرم در صورتی که زن پوشش کامل داشته باشد، آرایش نکرده باشد، باعث ایجاد مفسده و افتادن به گناه نباشد وهیچ تماس بدنی بین آنها صورت نگیرد اشکال ندارد.