به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خانم تاجریان در سلسله برنامه های بیان احکام نماز که هر سه شنبه در ساعت ۱۰در رواق حضرت خدیجه (س) حرم مطهر برگزار می شود با بیان اینکه به شکی که محل به جا آوردن آن گذشته نباید اعتنا کرد، تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر در بین نماز فرد شک کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده یا نه ، مثلا شک کند که رکوع را خوانده یا نه اگر قبل از اینکه به سجده رود شک کرد باید آن را بجا آورد، ولی اگر در سجده شک کند ذکر رکوع را خوانده یا نه نباید اعتنا کند.
وی در مورد شک بعد از سلام نماز گفت: اگر فرد بعد از سلام نماز چهاررکعتی شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، باید بنا را بر چهار رکعت گذارد ونماز را تمام کند ولی اگر شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رکعت چون هر دوطرف شک باطل است، نماز باطل می شود.
خطیب حرم مطهر ابراز کرد: اگر بعد از گذشت وقت نماز فرد شک کند که نماز خوانده یا نه یا در صحیح خواندن آن شک کند، لازم نیست نماز را دوباره تکرار کند ولی اگر پیش از گذشتن وقت نماز شک کند باید آن را بجاآورد.
خانم تاجریان با بیان اینکه در احکام شرعی هر کس باید به نظر مرجع خود مراجعه کند، گفت: طبق نظر امام (ع) ورهبری کسی که در یک نماز سه مرتبه شک کند یا در سه نماز پشت سر هم شک کند چون کثیر الشک است نباید به شک های خود اعتنا کند به عنوان نمونه اگر بین شماره رکعات نماز شک کند باید همیشه بنا را بر صحیح بگذارد واز انجام کار اضافی در نماز اجتناب کند.
وی یکی از شک هایی که نباید به آن اعتنا کرد را شک بین امام وماموم ذکر کرد وگفت: اگر امام جماعت در شماره رکعت های نماز شک کند به عنوان نمونه شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت چنانچه ماموم یقین یا گمان کند که چهار رکعت خوانده و امام را متوجه کند امام باید نماز را تمام کند وخواندن نماز احتیاط لازم نیست وبالعکس اگر ماموم شک کند وامام یقین یا گمان داشته باشد، ماموم نباید به شک خود اعتنا کند.
خانم تاجریان ادامه داد: اگر فرد در شمار رکعت های نماز مستحبی شک کند به عنوان نمونه اگر در نافله شب شک کند که دو رکعت خوانده یا یک رکعت اگر به هر طرف شک عمل کند و بنا بگذارد که دورکعت خوانده، نماز ش صحیح است و نیاز به تکرار ندارد.